ÜYE FORMU - Milli Mücadele Partisi

İçeriğe git

Ana menü:

ÜYE FORMU

ÜYELİK
SİYASİ PARTİLERE ÜYE OLMA ŞARTLARI

 1. Onsekiz yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı bir siyasi partiye üye olabilir.
 2. Kamu hizmetlerinden yasaklılar,
 3. Zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, 
 4. Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
 5. Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç üç yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar,
 6. Taksirli suçlar hariç beş yıl ağır hapis veya beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar,
 7. Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini alenî olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar,
 8. Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar,
 9. Terör eyleminden mahkum olanlar,

Siyasi partilere üye olamazlar ve üye kaydedilemezler.

MİLLİ MÜCADELE PARTİSİ TÜZÜĞÜ'NE GÖRE ÜYELİK ŞARTLARI
 1. Partinin Tüzük ve Programını kabul ettiğini, gücü, bilgi ve tecrübeleri nispetinde parti çalışmalarına katılmayı üyelik giriş beyannamesinde beyan ve taahhüt eden,
 2. On sekiz yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip olan,
 3. Başka bir siyasi partide üyelik kaydı olmayan,
 4. Partiye belirli bir üyelik aidatı ödemeyi taahhüt eden, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı herkes, MMP üyesi olabilir." 

MİLLİ MÜCADELE PARTİ ÜYELİĞİ KABUL İÇİN
Aşağıdaki Üyelik Başvuru Formunu Bilgisayarınıza indirin ve yazdırınız. Formu el yazınız ile doldurup [email protected]artisi.com adresine kimlik fotokopiniz ile göndermelisiniz.
Başvurunuz Partimiz tarafından incelendikten 20 gün sonra verdiğiniz irtibat adreslerine üye kabul mesajı gönderilecektir. Mesajınız ile birlikte üyeliğiniz tamamlanabilmesi için ilk Üyelik Aidatınızı yatırmanız gerekmektedir.

ÜYELİK BAŞVURU FORMU
 
MİLLİ MÜCADELE PARTİSİ TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
İçeriğe dön | Ana menüye dön